Komunikacja Jubileuszowa

Tworzymy całoroczny plan obchodów jubileuszowych. Realizujemy go poprzez
następujące elementy marketingowe, wykorzystując narzędzia online i offline:

PUBLIC RELATIONS | AUDYT KOMUNIKACJI | JUBILEUSZOWA STRATEGIA | IDENTYFIKACJA WIZUALNA
FILM JUBILEUSZOWY | SOCIAL MEDIA | PRASA I MEDIA TRADYCYJNE