Nasze Wartości

ZGODA

Zgoda to dla nas zawsze
spotkanie pośrodku.

UTOŻSAMIENIE Z KLIENTAMI

Pracujemy tylko z firmami, które działają uczciwie
i według wartości. Nie tworzymy w naszej pracy
alternatywnej rzeczywistości.

TERMINOWOŚĆ

Działamy profesjonalnie, rzetelnie
i uczciwie. Terminowo wywiązujemy się
ze wszystkich zobowiązań.

SZACUNEK

W relacjach z klientami wzajemnie wyznaczamy sobie
granice i respektujemy swoje zasady. Pracujemy w oparciu
o umowę i zakres prac stanowiący załącznik do umowy,
który określa zobowiązania każdej ze stron.