Strategia po Jubileuszu

W trakcie obchodów jubileuszowych lub po nich opracowujemy strategię
dla naszych klientów. Składają się na nią następujące elementy:

AUDYT MARKETINGOWY I KOMUNIKACYJNY | STRATEGIA MARKETINGOWA | STRATEGIA KOMUNIKACYJNA
DZIAŁANIA HR | STRONA WWW | SZKOLENIA | STAŁA OBSŁUGA MARKETINGOWA, PR I HR